Products / Brands / ERGON

Ergon Bike ผู้ผลิต Accessories สำหรับจักรยาน มาตรฐานระดับโลกจากเยอรมนี

ที่ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากสถาบันต่างๆ มาแล้วหลายปีซ้อน

จากการใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมออกแบบ เพื่อตอบสนองตามหลักสรีระศาสตร์ของมนุษย์

ผลิตด้วยวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ ไม่ทำลายธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

GRIP
SADDLE
BACKPACK